Pagina's

ALS JE DE DUIVEL WILT BESTRIJDEN, MOET JE ZIJN BOEKEN LEZEN

danny.bloemenhof@gmail.com

dinsdag 26 augustus 2008

Voorlichting, anno 1964

Ik heb het weer niet kunnen laten: laffelijk van de afwezigheid van mijn echtgenote gebruik makend, ben ik vanmorgen vroeg weer een tweedehandszaak binnen geglipt, en daar lag een pareltje gewoon op mij te wachten.

"Het geheim der menswording", een voorlichtingsboek waarschijnlijk in 1964 hier in België uitgegeven door Lybra-Kontich, geschreven door een geleerde professor met een oeverloos lange titel, hoogleraar aan een de Universiteit van München: dr Karl Saller. Vriendelijke medewerking werd hem verleend door dr. Med. Heinz Mergarten, specialist in de gynekologie te München.

Verschillende brieven, alle geschreven in 1964 wijzen erop dat de eerste editie (in het Duits) in dat jaar moet verschenen zijn.

Het is zeer gedateerde voorlichting, maar er is toch al een grote evolutie te merken ten opzichte van hetgeen in een voorgaand bericht aangehaald werd over de mandjes met kindekens die te Antwerpen in de haven aan land gezet werden, en die in de wijde omgeving moesten bedeeld worden.

Men toont er (blik naar links, blik naar rechts) foto's van vrijende koppels in, zij het dan dat de zwart-witfoto's zodanig bewerkt zijn, dat enkel de silouetten van koppels zichtbaar zijn, geen enkel detail van hun lichaam zou door de argeloze kijker als aanstootgevend of onkuis aanzien kunnen worden. De uitgevers en bezorgers hebben flink hun best gedaan om Katholiek Vlaanderen te laten meedelen in de wetenschappelijke vooruitgang, en het geheim van het leven zelf aan de leek te communiceren. Lees de wetenschappelijk verantwoorde commentaar bij de foto's:

"Ook op het punt van de biologische handelingen binnen het huwelijk kan het verklarende woord vaak niet volstaan en de behandelde onderwerpen slechts moeilijk verstaanbaar of te omslachtig beschrijven. Bovendien bestaat het gevaar voor misverstanden die erge gevolgen kunnen hebben. Zo kan de wetenschappelijke voorlichting het haar gestelde doel niet bereiken, zonder beroep te doen op de illustrerende kunstenaar. De hier gepubliceerde foto's van hoge artistieke waarde maken dit facet van de gedifferencieerde onderwerpen bijzonder duidelijk. Door de bijna impressionistische voorstelling, die geheel in een harmonisch lijnenspel opgaat, wordt het tema van elke obsceniteit ontdaan." (Het Impressionisme, laat me duidelijk zijn, heeft in dit werk zijn definitieve knak gekregen.)

"Het op de hiervolgende foto's afgebeelde echtpaar, dat de houdingen vanzelfsprekend slechts aanduidt, draagt een badpak. Door de kunst van de fotgraaf en een speciale beeldtechniek werd het karakter van fresko's, zoals die in vele voorbeelden van de oude kunst bekend zijn, benaderd."

Niets wordt aan het toeval overgelaten, viespeuken!


Ik citeer ook uit een brief aan de Heer Schmitz, Uitgeverij Walter H. Schmitz:

"Het mag verheugend worden genoemd dat "Het Geheim der Menswording" op zeer duidelijke wijze voorgesteld wordt en dat naast de biologische en fysiologische facetten ook op de geestelijke elementen wordt gewezen. De tekst, de tekeningen en de foto's zijn zeer informatief en de formulering koncentreert zich op de kern van de zaak. Ongetwijfeld kan dit boek tal van echtparen hulp bieden, maar juist daarom is het ook absoluut nodig, vooral met het oog op de foto's, er zorg voor te dragen dat "Het Geheim van de Menswording" niet in handen kan komen van te jeugdige personen." (Het grootste stuk van 1964 was ik nog geen twaalf jaar, dus nog niet tot de jaren van verstand gekomen. Het bewuste boek is toen dan ook nooit onder mijn ogen gekomen. Mijn ouders hebben mij dus ofwel perfect opgevoed, ofwel het boek gewoon niet gekocht, de beste manier van sexuele opvoeding, zal wel de redenering geweest zijn, onder besparing van een destijds toch wel belangrijke 150 BF.)

Ieder eksemplaar van dit boek werd in de pers genummerd. Dit exemplaar heeft kontrolenummer 2078. De enige andere verwijziging naar dit boek die ik via google vastkreeg, is het exemplaar nummer 4270 dat op Yez te koop aangeboden wordt. Er zijn dus massa's van gedrukt, maar dit exemplaar werd, zo leert de toch wel behoorlijk versleten stofwikkel mij, te koop aangeboden als Gunstkoopje: vroeger 495 F, nu 150 F. Ook de verkoopnota van Boekhandel Climax, Steenweg op Kortrijk te St.-Denijs-Westrem vermeldt "NW. Prijs geheim der Menswording 150F".

Het boek is gedrukt op dik kwaliteitspapier, één foto is losgekomen uit de band.

Het is een heerlijk tijdsdocument, dat beslist in een geheim kastje van mijn bibliotheek terecht zal komen. Mijn kinderen namelijk mogen dergelijke, enkel voor volwassenen toegankelijke literatuur, mijn opvoeding getrouw, slechts in handen krijgen, wanneer ze er rijp toe zijn.

Naast deze "besloten" aankoop zijn de volgende werken ook nog in mijn bezit gekomen, en ik denk niet dat ik dat voor het nageslacht moet verborgen houden:

-De tweede Muzen, door Jos Ghysen en Louis Verbeeck;
-Roald Dahl's namensoep, naamloos, uitgeverij De Fontein;
-Xanthippe, door Paul Lebeau;
-Wendelmoet Melisdochter, door Cor Bruyn;
-Wij, Melaatsen, door Steven Debroey;
-Verhalenomnibus, door diverse auteurs, Uitgeverij het spectrum Utrecht/Antwerpen en Uitgeverij De Spaarnestad Haarlem;
-Wereld in Beweging, jaarboeken 2000-2001-2002-2003, Uigeverij Artis-Historia.

Wat kan verlof toch mooi zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten