Pagina's

ALS JE DE DUIVEL WILT BESTRIJDEN, MOET JE ZIJN BOEKEN LEZEN

danny.bloemenhof@gmail.com

zaterdag 15 januari 2011

dichtbundels in de sneeuw 4 (13 tot 27)

Omdat het een eindeloos werk dreigt te worden, en dat nu ook mijn bedoeling niet is, en omdat bovendien -tot mijn allergroooootste spijt - de sneeuw weg is en het land alom met wateroverlast kampt, zodat ik de titel zou moeten weizigen in "dichtbundels in het water" - dat lijkt dus nergens op - ga ik me beperken tot een korte opsomming, met hier en daar een beetje extra duiding.

13) P. Vanosmael: Windharp, uitgegeven bij Colibrant, met colofon die ons leert dat het een genummerde oplage betreft, zonder de totale oplage te vermelden, maar dit is het nummer 200. De eigenaar was geen poëzieliefhebber, want het blok is onafgesneden. Iemand zal weer als eerste de verzen moeten lezen. Uitstekende staat.

14) August Leunis: Nachtelijke trein bestemming Eden, uitgegeven bij Panther Paperback V.Z.W., in juli 1979. Goede staat, wel beschreven met potlood op de achterkant (adressen, telefoonnummers, data en uren).

15) Wiericus' Sjel: Verlakzegeld kleingoed. De Driehoorn vzw te Neerpelt, 1983. Bevat merkwaardige gedichten, die je niet in eenmaal begrijpt.

16) Rooske Brems: Sporadisch. Kofschip-Kring vzw, 1983. Zeer eenvoudige, hartverwarmende poëzie.

17) Carla Pols: Over Eén Stemmen. Ankh-Hermes Deventer, 1983. Dit is new-age poëzie. Naast het dichtwerk zijn de foto's van het houtsnijwerk en het houtsnijwerk zelf ook van haar hand. Het eindigt met het volgende:

Voor dít mijn lieve leven wil ik zeggen: u zij lof
Om eindloos u te danken ben ik - ach - te kort van stof.

18) Edith Oeyen: Neveldragen en morgendauw. Lithera vzw, Beringen, 1983.

19) René van Daele: Visserslatijn. De bladen van de poëzie, 1974-4 gedrukt bij Sanderus Oudenaarde voor rekening van Orion-Desclée De brouwer. Gesigneerd en gedateerd op 23-3-1981. In 1958 gaf RvD, een leraar te St.-Niklaas reeds zijn debuut "Elementen" uit onder pseudoniem Van Rijnsland.

20) René Van Daele: Orientatie. Colibrant, 1970. Onopengesneden! Opgedragen: "Met dank voor het "licht"". Getekend: René.

21) Marcel Anckaert: Een doorbroken onderbrekening. Kofschip-Kring vzw, Zellik, 1983. Dit bundeltje is een in memoriam voor deze dichter, die als medewerker van Gerrit Achterland, zo zegt Raoul Maria De Puydt, voorzitter van de Kofschip-kring, meer gedaan heeft voor de verspreiding van het tijdschrift dan voor de poëzie zelf. Heel terecht staat op het achterplat dus een poëtisch afscheid van Gerrit Achterland.

Het was als bloeden
in witte watten
die je me zacht aanbieden wou

Het was als zingen
in tedere tonen
met een gemartelde vogelbek.

22) Josephine Vonk: Moeder, zeg nou ook eens wat. Querido, 1979.

23) Hugo Rycken: Chrysanten. St.-Norbertusdrukkerij, Tongerlo, juni 1958. Een merkwaardige bundel, die zoals de titel aangeeft, gaat over dood, en het leven na de dood voor hen die achterblijven. Vooral zijn verzen, genaamd "Vrouwke" laten zijn leed zien over het overlijden van wie voor de hand ligt. Daarna volgen nog een paar In Memoria van vrienden, familieleden of kennissen. Citeren uit dit werk vraagt tot publicatie van het geheel. Het is ingetogen poëzie van de allerpersoonlijkste soort. Opgedragen: "Voor Ida, met vriendelijke groet." en getekend.

24) Anton van der Weyden (pseudoniem van de Limburger Jan Weckx). Hekeldichten (Jazzrythmiek). Uitg. Regenboog, Borgerhout. (niet gedateerd, maar van 1931). Poëzie die naar Van Ostaeyen riekt. Haast surrealistisch, maar daardoor ook tijdeloos. Auto's, motoren, beursspeculatie, Chaplin, Vliegen naar Mars ... met die ingrediënten tijdeloos zijn is Van Ostaeyen zijn. Je moet wel in de juiste stemming zijn voor de lektuur ervan. Zullen we even een "Neomalthusianistische fox-trot" dansen?

25) Gerard Schumouga: Op zevenendertig graden. Litera vzw, 1981.

26) P.N. Van Eyck: Gedichten. Maatschappij voor Goede en Goedkoope lectuur, Amsterdam. 1917. Bevat de bundels: Het ronde perk, en Lichtende golven. Dit fraai uitgevoerde boekje met Art Nouveauvignetten versierd bevat een merkwaardige epische lyriek, die zeker het lezen en bestuderen waard is; ik wil echter eerst veel meer over de dichter te weten komen.

27) Jacques Perk: Gedichten, Sijthoff's uitgeversmij, Leiden, 1917. 17de druk, met een slotwoord door Willem Kloos, en facsimile's naar het handschrift der "Mathilde". De uitgebreide inleiding door Willem Kloos van September 1882 is eveneens hernomen, en geeft een onvergelijkbare kijk op het werk en de persoon van Jacques Perk. Eens aangeboden voor 9,50 euro!. Een aanwinst van formaat van mijn poëziehoek.

Verzoek

Niet iedere dichtbundel is voorzien van een afdoende bio- en bibliografie. Sommige dichters blijven na hun eerste bundel achter in de naamloosheid, andere hebben erna nog meer werk uitgegeven, maar zijn door Tante Google niet opgevist als noemenswaardige personen. Ook pseudoniemen vormen vaak een hinderpaal voor eenduidige identificatie en beschrijving. Wie me dus meer gegevens kan bezorgen over de vernoemde dichtbundels onder de titels "Dichtbundels in de sneeuw X", alsmede over de dichters in kwestie (biografie en bibliografie), zal ik dankbaar zijn. Iedere informatie over een dichter, hoe obscuur of bekend hij of zij ook weze, draagt bij tot een beter zicht op de totaliteit van de poëzie. Nationaliteit, taal, oorspronkelijkheid, vertaling, plagiaat ... in dit kader is dat alleen maar een verrijking. Elke bezorger van informatie, die zich op afdoende wijze kenbaar maakt, wordt vereeuwigd in mijn gegevensbank. Naamloze bijdragen worden na verificatie zover als mogelijk opgenomen, indien de bijdrage degelijk en aanvaardbaar blijkt te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten